Placering

Efter inkommen ansökan och undertecknat avtal placeras barnet in hos en av våra dagbarnvårdare.
Vart barnet hamnar beror till största del på barngruppernas sammansättning i form av antal och ålder på barnen.
Har man önskemål om dagbarnvårdare så försöker vi ta hänsyn till detta, dock är det sammansättningen som är styrande.

Närvarotid

Barnets närvarotid baseras på vårdnadshavares arbetstid eller studier plus tid för resor. Barn till heltidsstuderande har rätt till högst 40 timmar/vecka plus restid.

Är man föräldraledig eller arbetssökande har man rätt till 15 timmars barnomsorg per vecka.
Denna placering är avgiftsfri från september det år barnet fyller 3 år. Tiderna bestäms av verksamheten.


Under vårdnadshavares semester eller ledighet är också barnen lediga.