Avgifter

Hur mycket du betalar för barnomsorg beror på hur stora inkomster hushållet har per år.
Det beror också på hur många barn ni har.

Solkatten har maxtaxa. Detta innebär att man betalar avgift i förhållande till hushållets gemensamma inkomst före skatt, men det finns en gräns för högsta avgift.

Avgiften är en fast månadsavgift som bestäms utifrån inkomst och som betalas 12 månader per år och betalas från och med placeringsdatum. Avgiften indexregleras i januari varje år. Högsta avgift betalas om den gemensamma inkomsten överstiger 54 830 kronor per månad (2023). Är inkomsten lägre blir avgiften lägre. Den avgiftsgrundande inkomsten är bruttoinkomst samt beskattningsbara ersättningar och bidrag.

För varje placerat barn finns det maxbelopp. Om flera barn är placerade i barnomsorgen räknas det yngsta barnet som nummer ett när avgift ska beräknas.
Från och med det fjärde barnet tas ingen avgift ut.

Barn i barnomsorgHögsta avgift (vid maxtaxa)Andel av bruttoinkomst
Barn 1 (det yngsta)1645 kr3 %
Barn 21097 kr2 %
Barn 3548 kr1 %
Barn 4Ingen avgiftIngen avgift

Särskilda regler för barn 3-5 år

Reducerad avgift
Från september det år barnet fyller tre år har man rätt till reducerad eller avgiftsfri placering.

För barn 3-5 år som har barnomsorg mer än 15 timmar/vecka reduceras avgiften med 15 % september till maj.
Juni till augusti betalar man full avgift.

Avgiftsfri placering – 15 timmar/vecka
Föräldralediga eller arbetssökande vårdnadshavare kan få avgiftsfri barnomsorg max 15 timmar/vecka. Dock inte på skollov.
Gäller från september det året barnet fyller 3 år. Fram tills dess betalar man full avgift.
Verksamheten bestämmer barnets tider. Avgiftsfri placering måste vårdnadshavaren ansöka om.