Om kooperativet

“Ett kooperativ är en form av samverkan där medlemmarna både äger och driver en ekonomisk verksamhet som de har behov och nytta av. “
Föräldrakooperativet Solkatten, som bildades 1999, är en föräldradriven barnomsorg där alla medlemmar är delaktiga i verksamheten och har demokratiskt inflytande. Vi är ett alternativ/komplement till den kommunala barnomsorgen i Tierps kommun och följer kommunens regler i form av maxtaxa m.m.

Hela verksamheten bygger på föräldraengagemang och inflytande och som medlem förbinder man sig till att vara just engagerad.
Exempel på engagemang kan vara:

  • Vara delaktig i någon av Solkattens förtroendeuppdrag, d.v.s. ingå i styrelsen eller någon arbetsgrupp
  • Delta i planering av resor och utflykter
  • Delta i medlems- och föräldramöten