Ledning

Kooperativet leds av en styrelse vald av medlemmarna.

Kontaktperson:

Rickard Engvall
Ordförande
ordforande@solkatten.org
073-650 77 43