Ledning

Kooperativet leds av en styrelse vald av medlemmarna.

Kontaktperson:

Andreas Sund
Ordförande
ordforande@solkatten.org
070-537 22 64