Barnomsorg i Tierp

Som ett alternativ till kommunens förskola bedriver Föräldrakooperativet Solkatten pedagogisk barnomsorg i Tierp.
Vår barnomsorg riktar sig till barn i åldern 1-5 år och vi bedriver vår verksamhet med små barngrupper i familjedaghem. Verksamheten är uppdelad på fem dagbarnvårdare med 5-6 barn i var.
Stor vikt läggs vid en trygg hemmamiljö där barnen ska trivas och ha roligt. Vårt mål är att barnen ska utvecklas känna glädje, lära sig att respektera sig själv och andra, få en stark självkänsla och bli självständiga individer. Utveckla sin nyfikenhet, sin lust att leka och lära.

Vi är medlemmar i Friluftsfrämjandet och vår målsättning är att vistas mycket utomhus där vi upplever, upptäcker och lär oss mer om naturen tillsammans.

Precis som kommunen tillämpar vi maxtaxa. Läs mer HÄR.

Ovan är endast exempelbilder och visar ej den verkliga verksamheten.