Välkommen!

Föräldrakooperativet Solkatten bedriver barnomsorg i familjedaghem inom Tierps tätort.

Ovan är endast exempelbilder och visar ej den verkliga verksamheten.