Lördag, 16e Februari 2019

Logga in

Målsättning och inriktning

Föräldrakooperativ Solkatten är medlemmar i Frilufsfrämjande och vår målsättning är att vistas mycket utomhus och ge barnen en positiv upplevelse av detta.

Vårt mål är att uppleva naturen tillsammans och vara med om det spännande med  att upptäcka och lära sig om livet i naturen.

Vi vistas regelbundet vid en skogsdunge som vi kallar ”Vår skog”, där vi har ett vindskydd. Stor vikt läggs också på att barnen får vistas i en liten barngrupp i hemmamiljö.

Målet är att barnen får vistas i en stimulerande miljö som får dem att utvecklas, känna glädje, lära sig att respektera sig själv och andra, få en stark självkänsla och bli självständiga individer, utveckla sin nyfikenhet, sin lust att leka och lära samt att de känner sig trygga.

Solkatten arbetar enligt läroplanen för förskolor och har årlig verksamhetsplan.