Lördag, 16e Februari 2019

Logga in

Föräldrainsats

Vår verksamhet bygger på föräldraengagemang och inflytande. Föräldraengagemang i Solkatten kan innebära:

Packa matsäck till ditt/dina barn en gång i veckan
Baka till möten och fester
Hjälpa till vid planering och utflykter
Delta vid utvecklingssamtal, föräldramöten och familjefester
Komma på drop-in fika vid vindskyddet
Eventuellt bli invald i styrelsen
Deltaga i någon arbetsgrupp och hjälpa till med t ex barnplacering,
PR & rekrytering eller snickra vid vindskyddet
För mer detaljerad information se under avtal ».