Lördag, 16e Februari 2019

Logga in

Insatsemission

 

Fakta insatsemission


Föreningslagen öppnar en möjlighet för föreningen att överföra belopp, som kan bli föremål för vinstutdelning, till medlemsinsatser genom s k insatsemission.
Fritt eget kapital kan alltså omvandlas till individuellt medlemskapital. Detta kapital, emissionsinsatskapitalet, binds i föreningen till den tidpunkt då medlemman har rätt att utfå sin insats, dvs. när han lämnat föreningen. Av föreningens stadgar ska framgå om insatsemission får förekomma och vad som ska gälla för denna. Medlemmen beskattas först när beloppet betalas ut.
Kapital avsatt till insatsemission räknas liksom inbetalda insatser såsom bundet eget kapital. I praktiken är insatskapitalet dock inte så starkt bundet. Vid medlemsavgång är insatskapitalet mer lättflyktigt än det fria egna kapitalet. Stadgar och soliditetsmål bör beakta detta.
Samspelet med andra insatser

Insatsemissionen kan inverka på insatsbetalning och insatsskyldighet på några olika sätt, beroende av hur föreningens stadgar är formulerade. Frågorna som stadgarna måste besvara är: skall insatsemissionen räknas som insatsbetalning? (ja/nej). Vid ja på frågan ovan, skall insatsemissionen kunna ersätta annan skyldighet att göra insatsbetalning? (ja/nej).

Alternativen blir:

1. Insatsemissionen räknas inte som insatsbetalning. Emissionsinsatsen blir i praktiken ett separat konto som på intet sätt inverkar på medlemmens insatsskyldighet eller skyldighet att göra insatsbetalningar.

2. Insatsemissionen räknas som insatsbetalning och bidrar till att betala av på insatsskyldigheten. Den ordinarie skyldigheten att göra insatsbetalning kvarstår. Ett eventuellt insatstak uppnås snabbare.

3. Insatsemissionen räknas som insatsbetalning och bidrar till att betala av på insatsskyldigheten. Denna insatsbetalning ersätter (helt eller delvis) annan skyldighet att göra insatsbetalning. Storleken på medlemmens årliga insatsbetalning påverkas alltså inte, men betalningen kan helt eller delvis fullgöras genom insatsemission.