Lördag, 16e Februari 2019

Logga in

Vad är ett föräldrakooperativ?

Ett kooperativ är en form av samverkan där medlemmarna både äger och driver en ekonomisk verksamhet som de har behov och nytta av. 

Föräldrakooperativet Solkatten är en föräldradriven barnomsorg där alla medlemmar är delaktiga i verksamheten och har demokratiskt inflytande.

Vi är ett alternativ/komplement till den kommunala barnomsorgen i Tierps kommun och med samma regler för maxtaxa. Alla barn i kooperativet är medlemmar i Friluftsfrämjandet.

Föräldrar och dagbarnvårdare i samarbete
Vår verksamhet bygger på föräldraengagemang och inflytande.
Föräldraengagemang i Solkatten kan t ex innebära att:

Packa matsäck till ditt/dina barn 1 gång per vecka
Baka till föräldramöten
Hjälpa till vid planering och utflykter
Delta i utvecklingssamtal, föräldramöten och familjefester
Komma på drop-in fika i vindskyddet
Vara med i styrelsen eller i någon arbetsgrupp