Lördag, 16e Februari 2019

Visste du att barn som vistas i skog och mark får bättre balans?     

 

I Solkatten är det inte bara barnen som har kul - vi vuxna har en hel del skoj vi också! Om oss
En dag i Solkatten kan vara, alldeles... alldeles underbar! Läs om hur en dag i Solkatten kan vara!
Här ser du hur föreningen Solkatten fungerar. Vad är ett föräldra-kooperativ?

Logga in

Nyheter Föräldrakooperativet Solkatten

Blankett om sommarledighet

Det är dags att meddela behovet av barn­omsorg under sommaren. Anmälan lämnas senast 1 april till respektive dagbarnvårdare.

Medlem och vedlista

Ved ska lämnas vid vindskyddet v.12-23, veden lämnas senast tisdag morgon kl 9.00. Kolla i vedlistan vilken vecka du ska lämna.

Årsmöte Solkatten

Den 28 mars kl 16:00 har solkatten årsmöte på Nathanaelgården.

Årsmötet är obligatoriskt, minst en ur varje familj SKA delta.

 

Dagordningen finns under blanketter efter att ni har loggat in.